Sök Stäng

Högskolan i Halmstad värnar debatten men oroas av debattklimatet

Den intensiva debatten som har förts i medierna med anledning av statsvetaren Frida Strannes nya bok, har blossat upp igen på ledar- och debattsidor. Måns Svensson, professor i rättssociologi och chef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, har tidigare skrivit ett öppet brev till Hallands Nyheters chefredaktör där han uttrycker oro för det hårda debattklimatet och för risken att forskare avstår från att delta med sina kunskaper och åsikter i debatten. I ett svar på ännu ett debattinlägg i frågan skriver Högskolans rektor Susanna Öhman i Göteborgs-Posten i dag den 13 juli att hon värnar både journalisters och forskares deltagande i den öppna, fria debatten.

”Fria och oberoende medier är liksom fria och oberoende forskare en grundbult i ett demokratiskt samhälle.”

Susanna Öhman, rektor för Högskolan i Halmstad

Debattinlägget i Göteborgs-Posten

”En av Högskolan i Halmstads forskare, Frida Stranne, har i samband med utgivningen av sin senaste bok ”Den amerikanska freden” kraftigt kritiserats i medier och i sociala medier. Bland annat har Hallands Nyheters ledarskribent hårt ifrågasatt hennes åsikter och sakkunskap, samt det faktum att Högskolan i sina kanaler skriver om henne och hennes bok. Frida Strannes forskningsområde är amerikansk säkerhetspolitik, och hon har i många år bidragit med expertkunskap, analys och sammanhang till mediernas bevakning av USA och världspolitiken. Detta är dock ett kontroversiellt område, och Stranne har upprepade gånger utsatts för påhopp och drev när hon gör det som enligt högskolelagen är hennes och lärosätenas uppdrag: 'I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta.' (Högskolelagen, 1992:1434, 1 kap 2 §).

Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad och därtill Strannes chef, har skrivit ett öppet brev till Hallands Nyheters chefredaktör med anledning av det han uppfattat som personangrepp och svepande kritik mot Stranne, försvarat hennes rätt att uttrycka sin kunskap och sina åsikter, samt efterlyst en god ton i debatten. Måns Svensson har själv forskat om hot och hat mot journalister, och pekat på det oroväckande hot mot demokratin som detta utgör. Han har också varnat för hur även forskare, som exempelvis Frida Stranne, skräms till tystnad av ett hårt debattklimat, bland annat i GP debatt.

Som rektor på Högskolan i Halmstad har jag den största respekt för mediernas arbete och den öppna fria debatten. Fria och oberoende medier är liksom fria och oberoende forskare en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Jag ser med stor oro på hur både journalister och forskare utsätts för påhopp och drev när de gör sitt jobb, och vill som chef både uppmuntra och värna de forskare på Högskolan som deltar i debatter och på olika sätt sprider sina kunskaper utanför Högskolans väggar.

Högskolan i Halmstad skriver ofta på sin webbplats eller i sociala medier om olika forskare som publicerar sig i bokform eller deltar i debatter och föreläsningar, både i egen och andras regi, vilket har skett även när det gäller både Frida Stranne och Måns Svensson. Detta är också ett sätt att leva upp till högskolelagens intentioner att sprida kunskap och kompetens i samhället. Jag välkomnar debatter om såväl Högskolan som våra forskares resultat och slutsatser, och hoppas att även vi själva är välkomna att delta i dessa debatter.”

Susanna Öhman, rektor för Högskolan i Halmstad

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt