Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Forskning, undervisning och externa kurser.

Forskning

BERT (Budgetering för Inbyggda RealtidsSystem) är ett projekt som fokuserar på hur man, primärt i tidig design, hanterar den ökande systemkomplexiteten. För at öka ingenjörseffektiviteten utvecklar vi schemaläggning, allokering och analysmetoder som kan integreras till ett verktyg som underlättar design av distribuerade inbyggda datorsystem.

Undervisning

Administration av datorsystem, grundkurs.

Administration av operativsystem, grundkurs.

Datautvinning från digitala media, grundkurs.

Avancerade forensiska verktyg I, grundkurs.

Avancerade forensiska verktyg II, grundkurs.

Underrättelseverksamhet och spårning på Internet, grundkurs.

Personliga länkar

Senaste publikationer