Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Doktor Lars Kristéns forskning är fokuserad på barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras inkludering i Idrott och hälsa genom Anpassad Fysisk Aktivitet (AFA) samt den fysiska aktivitetens påverkan på hälsan och det sociala stödets betydelse. Forskning och utbildning inom området bedrivs i nära samarbetet med de nationella och internationella nätverk som omnämns senare i texten. Kristén intresserar sig för frågor angående Idrott och Hälsa, AFA men vill också att bidra till utvecklingen av forskning, undervisning och samverkan med omvärlden inom pedagogikens kunskapsområde i stort. Kristén vill verka för styrkeområdet Livskvalitet samt ett mångfaldsperspektiv inom pedagogiken.

Undervisning

Kristén undervisar inom Lärarutbildningen Idrott och hälsa där han även är ämnes- och inriktningsansvarig, inom Idrottsvetenskapligt program, Handikapp-vetenskapliga kurser och Anpassad Fysisk Aktivitets (AFA)-kurser vilka Kristén själv utvecklat samt specialpedagogiska kurser. Kristén är utbildad Idrottslärare med en specialisering inom rehabilitering och handikappidrott och har arbetat både inom ungdomsskolan och sjukvården. Han handleder studenter på C- och D nivå samt examensarbeten inom lärarutbildningen.

Kompetens

Doktor Lärande

Personliga länkar

Senaste publikationer