Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Anna Hansson

Universitetsadjunkt

Forskningsmiljöer

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

Arbetar med

Avdelningen för miljö- och biovetenskap

Adjunkt i miljövetenskap
Programansvarig för Miljö, innovation och hållbarhet, 180 hp
Doktorand i innovationsvetenskap - inriktning industriell organisation

Personliga länkar