Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

Arbetar med

Professor i datorsystemteknik vid Högskolan i Halmstad sedan 1998 och vid Chalmers tekniska högskola sedan 1991.

Forskning, doktorandhandledning, undervisning på forskarutbildningsnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå.

Programdirektör för forskningsprofilen CERES - Centrum för forskning om inbyggda system - vid Högskolan i Halmstad.

Programdirektör för Forskning för Innovation, Högskolan i Halmstads strategiska forskningsprogram (KK-miljö).

Ledamot av:

- Rektors ledningsråd vid Högskolan i Halmstad
- Styrelsen för Högskolan i Halmstads InvesteringsAB, HHIAB
- Styrelsen för Högskolans i Halmstad UtvecklingsAB, HHUAB

Forskning

Parallelldatorarkitektur, strömsnål trådlös kommunikation.

Urval publikationer nyligen:

Nilsson, B., L. Bengtsson, B. Svensson, U. Bilstrup, PA. Wiberg, An active backscatter wake-up and tag identification extraction protocol for low cost and low power active RFID, IEEE Int Conf on RFID-Techn and Appl 2010, Guangzhou, China, Jun 2010, pp. 86-91.

Nilsson, E., B. Nilsson, L. Bengtsson, and B. Svensson,A low power - long range active RFID-system consisting of active backscatter transponders, IEEE Int Conf on RFID-Techn and Appl 2010, Guangzhou, China, Jun 2010.

Bengtsson, J., B. Svensson, Manycore performance analysis using timed configuration graphs, 2009 IEEE Int.Conf on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling, and Simulation (SAMOS IX), Samos, Greece, Jul 2009

Zain-ul-Abdin, B. Svensson, Evolution in architectures and programming methodologies of coarse-grained reconfigurable computing, Journal of Microprocessors and Microsystems 33 (2009) 161178

Undervisning

Avancerad nivå: Examensarbeten.

Forskningsnivå: Parallella och omkonfigurerbara arkitekturer för inbyggda system - aktuell forskning och utveckling

Forskarhandledare för: 24 Licentiatavhandlingar, 18 Doktorsavhandlingar

Huvudhandledare för följande disputerade:

Vid Luleå Tekniska Universitet:

Tomas Nordström, 1995

Vid Chalmers tekniska högskola:

Toomas Plaks, 1997,

Jan Jonsson, 1997,

Mikael Taveniku, 1997,

Guang Li, 1999,

Håkan Forsberg, 2003,

Sven Eklund, 2004,

Vid Högskolan i Halmstad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola:

Lars Bengtsson, 1997,

Magnus Jonsson, 1999,

Maarja Kruusmaa , 2002,

Nicholas Wickström, 2004, (bitr. handledare: Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad)

Björn Åstrand, 2005, (bitr. handledare: Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad)

Ola Bengtsson, 2006, (bitr. handledare: Albert-Jan Baerveldt, Högskolan i Halmstad)

Anders Åhlander, 2007,

Urban Bilstrup, 2008

Jerker Bengtsson, 2009

Björn Nilsson, 2010

Zain-ul-Abdin, 2011

Kompetens

Tekn. dr. i digital- och datorteknik, Lunds tekniska högskola, 1983

Professor i datorsystemteknik, Chalmers tekniska högskola, 1991

Professor i datorsystemteknik, Högskolan i Halmstad, 1998

Forskningsinriktning: Parallelldatorarkitektur för inbyggda system. Energieffektiv trådlös kommunikation. Tillämpningar av inbyggda system.

Personliga länkar

Senaste publikationer