Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation Undervisar bl.a i Medie- och kommunikationsvetenskap, IT-forensik och i Statsvetenskap. Arbetar med mentorsstöd. Följeforskning i offentlig sektor.

Forskning

Driver ett forskningsprojekt om genusrepresentation i morgonpress (kvinnor i tidningsspalterna). Kriskommunikation på kommuners webbplatser. Utvärdering för Europeiska socialfonden. Har även forskat om mediestruktur, medieinnehåll och människors medieanvändning. Jag intresserad av att forska om politisk kommunikation, sociala medier och kriskommunikation.

Undervisning

Undervisar i statsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och på lärarutbildningen. Kurser i vetenskapsteori, samhällsvetenskaplig forskningsmetod, politisk kommunikation, medier i samhället samt uppsatshandledning och examination på grund- och avancerad nivå.

Kompetens

Doktor i Journalistik och masskommunikation

Personliga länkar

Senaste publikationer