Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Per Sederblad
Universitetslektor

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Jag undervisar främst inom programmet Organisation och ledning av arbete och välfärd (OLAV) och med inriktning Arbetsvetenskap. Jag är också ämnesansvarig för detta ämne. Den forskning som jag har bedrivet under senare tid har gällt tillämpningar av Lean Production inom företaget Scania och inom sjukvården. Nu planerar jag, tillsammans med forskare bl a från Danmark ett forskningsprojekt för att utveckla ett mätinstrument för organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatser.

Senaste publikationer