Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

I min forskning intresserar jag mig för digitala medier och barn och ungas vardagsliv. Jag leder forskargruppen DIGIKIDS Sweden. Vi intresserar oss för de yngsta medborgarnas möte med digital teknologi. Under de kommande fyra åren (2019-2023) kommer vi att undersöka hur digitala medier och IKT introduceras och används av 0-3 åringar i hemmet. Forskningen finansieras av VR (dnr 2018-01261). Jag har tidigare lett forskargruppen Children Advertising and Internet at Lund University (cai@lu). Vi studerade reklaminnehåll på nätet, men också barn och ungas förståelse av nya former av internetreklam. Vi undersökte även barns visuella interaktion med reklam och dess påverkan med hjälp av ögonrörelsemätningar och kontrollerade experiment. Delar av min forskning berör hälsa och mediers betydelse för människors hälsoutveckling och välbefinnande. Jag har bla studerat övervikt/fetma, mat/kostbudskap, influensautbrott, samt e-hälsa.