Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för innovations-, entreprenörskaps-, och lärandeforskning (CIEL)

Arbetar med

Mina områden är företagsekonomi, Marknadsföring, Omvärldsanalys, Nationalekonomi

Redaktör för tidskriften JISIB,
www.jisib.com

Forskning

Mitt område är företagsekonomi.

Personliga länkar

Senaste publikationer