Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Min forskning i hög grad fokuserats på kognition och åldrande. Inte minst på födelsekohort-skillnader i kognitivt åldrande. Ett speciellt intresse har varit att försöka identifiera faktorer som är kopplade (positivt såväl som negativt) till grad och takt av försämring av kognitiva funktioner i samband med åldrande (från 70 år och uppåt).Men för närvarande ligger mer fokus på den forskargrupp jag varit delaktig i att starta upp: RE-DACT- Research on Disinformation and Conspiracy Theories. Syftet med denna grupp är att bedriva tvärvetenskaplig forskning rörande desinformation och konspirationsteorier, samt att erbjuda utbildning för organisationer på temat desinformation och konspirationsteorier

Undervisning

Undervisar rörande väldigt mycket inom psykologi (både inriktning hälsa och inriktning idrott och motion). Inte minst rör min undervisning kurser i Kognitionspsykologi,socialpsykologi,biologiskt perspektiv på psykologi, vetenskapsmetod samt handledning av uppsatser.

Kompetens

Filosofie doktor, Fil. Dr, i psykologi inriktning Kognition och åldrande.

Personliga länkar

Senaste publikationer