Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

Min forskning fokuserar på kognition och åldrande. För närvarande fokuserar jag på födelsekohort-skillnader i kognitivt åldrande. Ett speciellt intresse ligger här i att försöka identifiera faktorer som är kopplade (positivt såväl som negativt) till grad och takt av försämring av kognitiva funktioner i samband med åldrande (från 70 år och uppåt).

Undervisning

Undervisar rörande väldigt mycket inom psykologi (både inriktning hälsa och inriktning idrott och motion). Inte minst rör min undervisning kurser i Kognitionspsykologi,socialpsykologi,biologiskt perspektiv på psykologi, vetenskapsmetod samt handledning av uppsatser.

Kompetens

Filosofie doktor, Fil. Dr, i psykologi inriktning Kognition och åldrande.

Personliga länkar

Senaste publikationer