Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Sedan 2016 är jag doktorand i Hälsa och Livsstil med inriktning omvårdnad. I mitt avhandlingsprojekt ”Hälsofrämjande palliativ vård – integrering av kunskaper och förhållningssätt” intresserar jag mig för hur hälsa kan främjas trots livshotande sjukdom. Jag är sjuksköterska med en masterexamen i hälsa och livsstil och fördelar min arbetstid mellan att vara doktorand i forskarutbildningen och att arbeta som sjuksköterska på Oskarströms vårdcentral.

I kommande studier fokuserar jag på hur palliativ vård kan integreras i den nära vården genom att identifiera patienter med palliativa vårdbehov med hjälp av identifieringsverktyget SPICT-SE. Verktyget är ett stöd för att lyfta det palliativa förhållningssättet för att möjliggöra en tidig planering och en fortlöpande diskussion kring vårdens inriktning med patient och närstående. Det kan minska risken att svåra beslut behöver fattas i ett akut skede då patienten inte själv kan vara delaktig.

Personliga länkar

Senaste publikationer