Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Forskning

De senaste 20 åren har min forskning främst varit inriktad mot att studera psykosociala riskfaktorer i relation till skadeuppkomst samt under rehabiliteringen av långtidsskadade idrottare, men också tillämpad idrottspsykologi och rådgivning.

Utmärkande för min samlade forskning kring psykologiska perspektiv på prevention och rehabilitering av idrottsskada är analyser av olika typer av data baserat på skilda designer. Mest frekvent förekommer kvalitativa studier, fallstudier, tvärsnittstudier, longitudinella och prospektiva studier samt experimentella designer. Samma gäller undersökningspopulationen där såväl tävlingsidrottare, barn och ungdomsidrottare, motionärer, tränare och ledare samt läkare och sjukgymaster ingår. Vidare betonas den bredd av nationella och internationella samarbetspartners som medverkar i de olika studierna (t ex Australien och Portugal).

Undervisning

Undervisar inom Idrottspsykologi

Min undervisning på idrottsrelaterade kurser handlar om frågor som rör idrott- och hälsopsykologi vid tävlings- och motionsidrott. Vidare undervisar jag kring gruppdynamik och dess koppling till främst lagidrotten samt hur man kan tillämpad idrottspsykologiska teorier i praktisk träning. Under de senaste åren har jag också varit forskningsansvarig för forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI).

Kompetens

Professor Psykologi inriktning idrott

Personliga länkar

Senaste publikationer