Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Sedan 2016 är jag doktorand i Hälsa och Livsstil och fokuserar på ojämlikheter i ungdomars psykiska hälsa. Jag jobbar för närvarande med forskning kring socialt kapital och ungdomar i åldrarna 11-15 år. Vad är det i ungdomarnas sociala relationer och nätverk som spelar roll för den psykiska hälsan och vad kan ungdomarna själva berätta som existerande forskning inte har tagit hänsyn till? Kan vi mäta detta och isåfall hur kan vi göra det på ett bättre sätt i framtiden? Det är några frågor som jag försöker besvara.

Jag är sjuksköterska sedan 2010 och har jobbat på infektionskliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg samt på Ågrenska - kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, där jag fått erfarenhet av arbete med främst barn och ungdomar med sällsynta diagnoser och olika typer av funktionsnedsättning.

Jag undervisar i kvantitativ metod för sjuksköterskestudenter och handleder och examinerar kandidatuppsatser.

Personliga länkar

Senaste publikationer