Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Idrotts- och motionspsykologi, avdelningen Hälsa och Idrott

Min akademiska specialisering är motivation till motion och mitt främsta intresseområde är holistiskt hälsofrämjande arbete, framförallt motivationens mekanismer inom livsstilsförändringar och e-hälsa.

Jag undervisar både i fristående kurser och på program, tex Psykologi inriktning Idrott och Motion (PIM), Professionell Idrottskarriär och Arbetsliv (PIKA) och Hälsopedagogiskt Program (HPP) inom följande ämnen: Idrotts- och motionspsykologi, Arbetspsykologi, Hälsopsykologi, Socialpsykologi, Psykosocial arbetsmiljö, Ledarskap mm.


Forskning

Jag disputerade 2016 med avhandlingen ”You don’t have to love it” som handlar om motivation till motion inom e-hälsa. Jag har även drivit ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen som handlar om digitala innovationer inom motivation och e-hälsa - projekt GoDIS 2014-2019 som bland annat resulterade i varumärket WemanMotivation (se www.wemanmotivation.se) och det uppföljande Vinnovaprojektet GoFaR https://www.hh.se/forskning/forskningsmiljoer/centrum-for-forskning-om-valfard-halsa-och-idrott-cvhi/forskningsomrade-hallbart-deltagande-i-idrott-och-fysisk-aktivitet/gofar.html

Undervisning

Jag handleder uppsatser i idrotts- och motionspsykologi och undervisar framförallt i motionspsykologi, samt psykosocial arbetsmiljö, hälsopsykologi, etc.

Kompetens

Universitetslektor i Psykologi, PhD.
Excellent lärare

Personliga länkar

Senaste publikationer