Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Karin Weman Josefsson
Universitetslektor Psykologi

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Idrotts- och motionspsykologi, avdelningen Hälsa och Idrott

Min akademiska specialisering är motivation till motion och mitt främsta intresseområde är holistiskt hälsofrämjande arbete, framförallt motivationens mekanismer inom livsstilsförändringar och e-hälsa.

Jag undervisar både i fristående kurser och på program, tex Psykologi inriktning Idrott och Motion (PIM), Professionell Idrottskarriär och Arbetsliv (PIKA) och Hälsopedagogiskt Program (HPP) inom följande ämnen: Idrotts- och motionspsykologi, Arbetspsykologi, Hälsopsykologi, Socialpsykologi, Psykosocial arbetsmiljö, Ledarskap mm.


Personliga länkar