Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Jeanette Källstrand
Universitetslektor Omvårdnad

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och Välfärd

Forskning

Avhandlingen jag lade fram i maj 2014 är en sammanslagningsavhandling med den svenska titeln ”Fall och fallskador bland äldre. Ett i-ögonfallande problem?” emedan den engelska titeln är ”Being on the trail of ageing. Functional visual ability and risk of falling in an increasingly ageing population.”

Min forskning omfattar äldre personers hälsa med inriktning mot fall/fallskador i och den enskildes synförmåga.

I samband med vissa delar av datainsamlingen, samarbetade jag med ögonkliniken vid Hallands sjukhus i Halmstad. Jag tillhör forskarmiljön Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI) och gruppen Delaktighet i ett föränderligt samhälle.

Är mycket intresserad av klassisk Grounded theory, vilken jag använde mig av i den avslutande studien i avhandlingen. Har även aktivt deltagit som så kallad ”trouble-shooter” vid seminarier i Malmö (lett av Dr Hans Thulesius) och San Fransisco (lett av Dr Barney Glaser) arrangerade av ”Grounded Theory Institute”.

Undervisning

Kursansvarig för kursen Specialisering inom ögonsjukvård – oftalmologisk omvårdnad på avancerad nivå. Undervisar även i andra kurser och program i oftalmologisk omvårdnad.

Föreläser inom vetenskaplig metod. Handleder uppsatser på såväl C som D-nivå samt examinerar på samma nivåer. Genomför även examinationer i grundutbildningen ute i verksamheterna inom ramen för Nationell klinisk slutexamination (NKSE)

Kompetens

Leg. Sjuksköterska med Specialisering inom ögonsjukvård på avancerad nivå.

Universitetslektor vid Akademin för hälsa och välfärd. Disputerade och blev medicine doktor i vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet, maj 2014.

Personliga länkar

Senaste publikationer