Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Suzanne Almgren Mason
Koordinator

Arbetar med

Lika villkor, genus, mångfald, jämställdhet, diskriminering, likabehandling, jämställdhetsintegrering