Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Samhälle och kommunikation

Forskning

Forskningsintressen: medieutveckling främst inom internet och sociala medier,strategier inom medieföretag, medieekonomi, samhällets digitalisering, retorik, politisk kommunikation, strategisk kommunikation, samt konsumentbeteende.

Undervisning

Kursansvarig för Strategisk kommunikation 1-60, 60 hp.

Inom Medie- och kommunikationsvetenskap 1-30, 30 hp på kursen

Kommunikatörens verktyg, 7,5 hp


inom Strategisk kommunikation 1-30, 30 hp på kurserna

Organisation och omvärld 7,5 hp

Strategier inom strategisk kommunikation 7,5 hp

Genrer och konventioner 7,5 hp

Produktionsprocesser för tryckta och digitala medier 7,5 hp


inom Strategisk kommunikation 31-60, 30 hp på kurserna

PR, teorier och metoder för strategisk kommunikation 7,5 hp

Projektarbete 22,5 hp


inom Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90, 30 hp på kursen

C-uppsats inom Medie- och kommunikationsvetenskap 15hp


inom Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30 hp på

handledning av projekt/praktik


inom Samhällskunskap för ämneslärare åk 7-9 & gymnasieskolan 16-45, 30 hp, på kursen Politik och media i samhället, 15 hp.


Inom Hållbar turismutveckling 180 hp på kursen Marknadsföring 7,5 hp.

TJÄNSTLEDIG 2016

Senaste publikationer