Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Arbete och välfärd

Forskning

Forskargrupp: Wigforssgruppen

Arbetar med en avhandling som handlar om kvinnor som i vuxen ålder, på grund av sjukdom eller skada, fått en kronisk nedsatt funktionsförmåga. Jag använder ett inifrån perspektiv i min forskning, vilket betyder att jag delar vissa villkor, förutsättningar och erfarenheter med de kvinnor som medverkar i studien. Vad spelar tid för roll vid sjukdom och skada är ett övergripande tema i avhandlingen. Frågor som berör de medverkandes upplevelser, uppfattningar, organisering av tid i relation till kön och funktionsförmåga aktualiseras i studien.

Undervisning

Funktionshinder och Genus inom Handikappvetenskap

Kompetens

fil.mag och doktorand i sociologi

Personliga länkar

Senaste publikationer