Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Marie Lydell
Universitetslektor Folkhälsovetenskap

Open Access 5

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och idrott

Chef för avd Hälsa och Idrott.

Undervisar på:
- Masterprogrammet i Hälsa och livsstil
- Hälsopedagogiskt program
- Fristående kurser; Företagshälsovård, pedaggogiskt ledarskap och utvecklingsarbete samt Företagshälsovård, lärande och samverkan

Forskning inom:
- Hälsa i arbetslivet
- Hälsopromotion
- Livsstilsinterventioner

Senaste publikationer