Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Arbete och välfärd

Forskning

Sara Högdin är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Hennes forskning fokuserar främst på ungdomars livsvillkor, sociala hälsa och välfärd. Hon disputerade 2007 vid Socialhögskolan, Stockholms universitet, med sammanläggningsavhandlingen Utbildning på (o)lika villkor, en studie av kön och etnisk bakgrund i grundskolan. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att studera ungdomars förutsättningar för lärandet utifrån kön och etnisk bakgrund samt utifrån en kombination av dem båda. Sedan disputationen har hon avslutat två större nationella forskningsprojekt: ”Tillfälligt uppbrott: En studie av ungdomar som rymmer eller/och kastas ut hemifrån” och ”Oskuld och heder”: En studie av förekomsten av hedersrelaterade normer och värderingar i Stockholms stad”.

Undervisning

Socialt arbete

Kompetens

Filosofie doktor i Socialt arbete

Personliga länkar

Senaste publikationer