Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och omvårdnad

Forskning

Min forskning har fokus på äldre personer och hur deras hälsa och egenvård kan stärkas via en interaktiv app. Innehållet av appen är utarbetat i samarbete med Karolinska Instituet.

Sedan våren 2019 är jag Medicine doktor inom Medicinsk vetenskap med inriktning Hälso-och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.
Undervisning

Undervisar i omvårdnad i sjuksköterskeprogrammet.

Handleder vetenskapligt arbete på kandidatnivå.

Instruktör och facilitator i simuleringsövningar enligt DIMS (Dansk institut för medicinsk simulation).

Kompetens

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Senaste publikationer