Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och omvårdnad

Forskning

Min avhandling har fokus på äldre personer och hur hälsa och egenvård kan stärkas via en interaktiv app. Innehållet av appen, Interaktor, är utarbetat i samarbete med Karolinska Instituet.

Min forskning nu har fokus på äldre personer och inkontinens. Syftet med forskningen är att identifiera betydelsefulla värden för äldre personer som behöver assistans av närstående eller personal med toalettbesök och inkontinensskydd. Dessa värden planeras att utvecklas till mätbara kvalitetsmått inom inkontinensvård.
Undervisning

Undervisar i omvårdnad i sjuksköterskeprogrammet.

Handleder vetenskapligt arbete på kandidatnivå.

Instruktör och facilitator i simuleringsövningar enligt DIMS (Dansk institut för medicinsk simulation).

Kompetens

Universitetsadjunkt i omvårdnad

Senaste publikationer