Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Norell Margaretha Pejner
Universitetslektor Vårdvetenskap

Open Access 4

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

Arbetar med

Hälsa och vård

Forskning

Äldres hälsa och livsvillkor

Undervisning

Kursansvar för och undervisning inom Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska, 75hp

Farmakologisk omvårdnad (inom sjuksköterskeprogrammet)

Handledning och examination på kandidat och magisternivå

Kompetens

Medicine doktor, hälsa och vårdvetenskap

Universitetslektor, Omvårdnad

Distriktssköterska

Personliga länkar

    Senaste publikationer