Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa

Wilhsson, Marie, Svedberg, Petra, Högdin, Sara, Nygren, Jens
2013

Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Citera: Wilhsson, Marie, Svedberg, Petra, Högdin, Sara & Nygren, Jens, Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa, 2013http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:619319/FULLTEXT01.pdf