Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Halmstadprojektet : Kartläggning, samverkan och analys för utveckling av en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa

Persson, Sofia, Svedberg, Petra, Nygren, Jens Martin
2014

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Nyckelord: Hälsofrämjande intervention; Psykisk hälsa

Citera: Persson, Sofia, Svedberg, Petra & Nygren, Jens Martin, Halmstadprojektet Kartläggning, samverkan och analys för utveckling av en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa, Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Halmstad, 2014http://www.regionhalland.se/politiskahandlingar/2014/9ff4dcb3b00b41c89e511d76838480aa/Ärende%207%20-%20Rapport%20Halmstadprojektet.pdf