Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

Jag är docent i pedagogik med fokus på hur strategier för lärande utvecklas i relation till ny teknik i människors vardagsliv. Jag är särskilt intresserad av kroppslig och "tyst" kunnande, dvs kunnande som inte nödvändigtvis kan verbaliseras och förklaras med ord. Just nu leder jag projektet "Känna forma dela: att mäta och föreställa kroppen i en medialiserad värld." som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-2018 (http://anslag.rj.se/sv/anslag/47953), samt projektet "Human expectations and experiences of autonomous driving" som genomförs i samarbete med Volvo Cars med stöd av Vinnova.

Jag är också intresserad av visuell, digital och tvärsinnlig etnografi och hur etnografiska metoder kan ingå i och utveckla samarbetsformer och gemensamma forskningsprojekt med externa aktörer.

Jag ingår också i det internationella nätverket "Self-tracking and Automatised bodies" som stöds av Riksbankens Jubileumsfond och DERC, Digital Ethnography Research Center, på RMIT University i Melbourne, Australien

Forskningsmiljö

Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)