Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

ARC13 – Assessment of Research and Coproduction : Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013

Rögnvaldsson, Thorsteinn, Brink, Joachim, Florén, Henrik, Gaspes, Veronica, Holmgren, Noél, Lutz, Mareike, Nilsson, Pernilla, Olsfelt, Jonas, Svensson, Bertil, Ericsson, Claes, Gustafsson, Linnea, Hoveskog, Maya, Hylander, Jonny, Jonsson, Magnus, Nygren, Jens, Rosén, Bengt-Göran, Sandberg, Mikael
2014

Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))

Abstract:

During 2013, an evaluation of all the research conducted at Halmstad University was carried out. The purpose was to assess the quality of the research, coproduction, and collaboration in research, as well as the impact of the research. The evaluation was dubbed the Assessment of Research and Coproduction 2013, or ARC13. (Extract from Executive Summary)

Nyckelord: Halmstad University; research evaluation; coproduction

Citera: Rögnvaldsson, Thorsteinn, Brink, Joachim, Florén, Henrik, Gaspes, Veronica, Holmgren, Noél, Lutz, Mareike, Nilsson, Pernilla, Olsfelt, Jonas, Svensson, Bertil, Ericsson, Claes, Gustafsson, Linnea, Hoveskog, Maya, Hylander, Jonny, Jonsson, Magnus, Nygren, Jens, Rosén, Bengt-Göran & Sandberg, Mikael, ARC13 – Assessment of Research and Coproduction Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013, Halmstad University Press, Halmstad, 2014http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:703851/FULLTEXT01.pdf