Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Remote Diagnosis Modelling

Hansson, Jörgen, Svensson, Magnus, Rögnvaldsson, Thorsteinn, Byttner, Stefan
2008

Patent (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))

Abstract:

A diagnosis and maintenance method, a diagnosis and maintenance assembly comprising a central server and a system, and a computer program for diagnosis and maintenance for a plurality of systems, particularly for a plurality of vehicles, wherein each system provides at least one system-related signal which provides the basis for the diagnosis and/or maintenance of/for the system are provided. The basis for diagnosis and/or maintenance is determined by determining for each system at least one relation between the system-related signals, comparing the compatible determined relations, determining for the plurality of systems based on the result of the comparison which relations are significant relations and providing a diagnosis and/or maintenance decision based on the determined significant relations.

Citera: Hansson, Jörgen, Svensson, Magnus, Rögnvaldsson, Thorsteinn & Byttner, Stefan, Remote Diagnosis Modelling, 2008http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:654007/FULLTEXT01.pdf