Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

Jag disputerade 2016 med avhandlingen ”You don’t have to love it” som handlar om motivation till motion inom e-hälsa. Jag har även drivit ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen som handlar om digitala innovationer inom motivation och e-hälsa - projekt GoDIS 2014-2019 som bland annat resulterade i varumärket WemanMotivation (se www.wemanmotivation.se) och det uppföljande Vinnovaprojektet GoFaR https://www.hh.se/forskning/forskningsmiljoer/centrum-for-forskning-om-valfard-halsa-och-idrott-cvhi/forskningsomrade-hallbart-deltagande-i-idrott-och-fysisk-aktivitet/gofar.html

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)