Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

Vindkraft med framförallt fokus på vertikalaxlade vindkraftverk. Aspekter inom mekanik, akustik och viss aerodynamik.

Forskningsmiljö

Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)