Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Forskning

Expertisområden

Sociologi, genus och populärkultur
Detta projekt belyser kritiska analyser från ett fler-vetenskapligt perspektiv: om hur den dominerande diskursen appropieras av marginaliserade röster, och om hur motståndsröster förändrar mainstream.

Kön och utbildning
Detta projekt fokuserar på en kritik av vad traditionellt lärande innebär. Ambitionen är att belysa frigörelsen i undervisningsprocessen.

Feminism och det kulturella området
Detta projekt utforskar feministiska praxis, strategier och visioner med fokus på aktivism i Sverige idag.

Välfärdsteknologi, etik och välbefinnande
Detta projekt utforskar behovet av etiska analyser vid implementering av välfärdsteknologi.

Forskningsmiljö

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)