Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Tillbaka

Delrapport: Trygg Hemtjänst Hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun : Innovationsmodell för kompetens- och verksamhetsutveckling

HOLMQUIST, MATS, CUESTA, MARTA
2018

Rapport (Övrigt vetenskapligt)

Abstract:

Citera: Holmquist, Mats & Cuesta, Marta, Delrapport: Trygg Hemtjänst Hemvårdsförvaltningen, Halmstad kommun Innovationsmodell för kompetens- och verksamhetsutveckling, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2018http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1318357/FULLTEXT01.pdf