Sök personal

Sök bland våra professorer, lärare och övriga medarbetare

Personal vid Högskolan

Arbetar med

Informatik
Programansvarig för Digital design och innovation

Forskning

Min forskning fokuserar på etiska utmaningar vid användarinvolvering i känsliga designsituationer, specifikt hälsorelaterade sammanhang.

Undervisning

Programansvarig för kandidatprogrammet Digital design och innovation. Undervisar primärt inom interaktionsdesign, deltagande design, och etik i design.

Senaste publikationer