Sök

Kulturutbildning för alla? Estetiskt lärande och social hållbarhet

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) bjuder tillsammans med högskolan i Halmstad in till konferens med temat Kulturutbildning för alla? Estetiskt lärande och social hållbarhet. Nu samlas vi, efter tre års uppehåll, för att ta del av aktuell forskning och erfarenheter inom området estetik och lärarutbildning. Konferensen riktar sig till forskare, lärarutbildare och andra med intresse för estetik och lärande inom högre utbildning och äger rum på campus på Högskolan i Halmstad.

Ett montage av bilder som visar färgpaletter, händer som håller i penslar, en kvinna som filmar med en filmkamera, barfota fötter som rör sig över ett golv och en en grupp som deltar i dramaövning. Foton

Välkommen till 2022 års NEÄL-konferens!

I samarbete med ShareMusic & Performing Arts

Om konferensen 13–14 oktober 2022

 • Datum och tid: 13 oktober, kl. 9.00–14 oktober, kl. 16.00.
 • Plats: Högskolan i Halmstad. Hus Q, Digitalt laborativt centrum (DLC).
 • Anmälan: Senast den 8 oktober 2022.
 • Kostnad: 2 000 SEK (2 500 inkl. moms). Deltagaravgiften inkluderar lunch, kaffe/te och fika båda dagarna. Vid anmälan till konferensmiddagen tillkommer 500 SEK (625 inkl. moms).

Konferensavgiften ska betalas till Högskolan i Halmstad, bg 5328-2414, org.nr 202100-3203. Ange 980201 och ert namn som betalningsmeddelande.
Sista betalningsdag är den 8 oktober.

Hitta: Kontakta och besök Högskolan i Halmstad

Kontakt: neal@hh.se

Program

Torsdag 13 oktober

9.00–9.30: Registrering och frukostfralla (Storverket, DLC)

9.30–9.40: Ledningen från Akademin för lärande, humaniora och samhälle hälsar välkomna (Storverket, DLC)

9.40–9.50: Förskollärarutbildningen presenterar sin estetiska profil. Praktisk information (Storverket, DLC)

9.50–10.00: Presentation av DLC av Isabell Larsson, IKT-pedagog (Storverket, DLC)

10.00–10.15: Paus

10.15–11.15: Parallella presentationer (för salar, se schematisk bild)

11.15–11.30: Paus med fika

11.30–12.30: Keynote Speaker, Rose Martin (BlackBox, DLC)

“Us and them….”: Performing difference in arts education

Have you ever felt different? What did that feel like for you? How was that difference considered (or not) by others? This keynote starts from such queries and explores the idea of performing difference in and through arts education, with a specific focus on dance education. The session hooks into theories pertaining to performance, difference, inclusion, and identity, and connects these ideas with the notion of the third space. Tangible examples of arts education in diverse settings from around the world are presented as locations where the experience of performing difference for individuals and communities plays out in a range of ways. In turn, the proposition is made that arts education focused on performing difference may support inclusive and democratic life within diverse and sustainable communities.

12.30–13.30: Lunch

13.30–14:30: Parallella presentationer (för salar, se schematisk bild)

14.30–15.00: Paus och framträdanden av Halmstads kulturskolas dansgrupp Danslust och en artist från Funkisfestivalen (BlackBox)

15.00–16.00: Parallella presentationer (för salar, se schematisk bild)

16.00–16.15: Paus med smoothie

16.15–17.00: Ett alternativ enligt eget val:

– Presentation av estetisk forskning, utbildning och utveckling (Black Box, DLC)

Ett decennium av digitala fysiska narrativ: Estetisk forskning, utbildning & utveckling i förskola och förskollärarutbildning

– Workshop i Digitalt laborativt centrum (Q116, DLC)

Under workshoppen kommer du ha möjlighet att prova den utrustning som finns i det digitala laborativa centret på Högskolan i Halmstad. Exempel på aktivitet som kan bli aktuella är:

 • Skapa i VR
 • Testa AR-projektion
 • Ev. testa att 3D-scanna

19.00–21.00: Konferensmiddag på Indian Zayka, Köpmansgatan 25

Fredag 14 oktober

9.00–10.00: Parallella presentationer (för salar, se schematisk bild)

10.10–10.30: Film: en produktion i samverkan mellan estetiska programmet och särskolan på Sturegymnasiet (Storverket, DLC)

10.30–11.00: Paus

11.00–12.00: Keynote Speaker, Bjørn-Terje Bandlien (BlackBox, DLC)

Kunst- og kulturutdanning for alle i forandringens tid

Utgangspunktet for denne keynoten er interessen for å skape relevant, autentisk kunst- og kulturutdanning i en forandringens tid. Min forskning har dreid seg om elevers kreative prosesser i digitalteknologiske sammenhenger og om kulturskolens forsøk på å skape breddetilbud for alle, i samarbeid med grunnskolen. I keynoten vil jeg vektlegge hvordan det at elever skaper kunst, produserer egen kunnskap og har agens i egen læring, er nødvendige sider ved en levende og relevant kunstutdanning. Kulturelle uttrykksformer er i endring, og elevene selv tar del i den kulturelle utviklingen. I denne sammenhengen posisjonerer skolen seg som drivkraft eller motkraft. Noen faglige stikkord er relevans, autentisitet, utforskning, kulturutvikling, fagendring og distribuert didaktikk. Keynoten er informert blant annet av Selander og Kress’ designteoretisk tenkning, Biestas pedagogiske filosofi og av populærmusikalsk analyse.

12.00–13.00: Lunch

13.00–14.15: Med digital teknik som redskap för inkludering inom kultur, Share Music (BlackBox, DLC)

ShareMusics kärna är en ständigt pulserande utvecklingsplattform där kunskap genereras och delas. I denna programpunkt berättar Sophia Alexandersson om erfarenheter och lärdomar från ett par forskningsprojekt med bl.a. Stanford University där innovativ digital teknik, inkludering och samskapande har stått i fokus. Peter Larsson kommer att demonstrera hur forskningsresultat kan tillämpas inom musikskapande och även ge en personlig inblick i vad forskning inom detta område innebär för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts.
Peter Larsson, musiker, tonsättare och skådespelare.

14.15–14.30: Fika med kaka

14.30–15.30: Avslutande panelsamtal (BlackBox, DLC)

Panelsamtal om Estetiskt lärande och social hållbarhet.

I denna paneldebatt diskuteras konferensens huvudtema av representanter för olika estetiska uttrycksformer som på olika sätt har närmat sig frågan om hur utbildning inom konst och kultur ska kunna bli möjligt för grupper som idag står längre från formaliserad konst och kulturutbildning. Diskussionen kommer att beröra hur strukturella kategorier som klass, kön, sexualitet, ålder, etnicitet och funktionsvariation kan påverka delaktighet i olika estetiska praktiker samt hur de kan diskuteras och problematiseras i lärarutbildningar med estetiskt innehåll. Vilka teorier, metoder och erfarenheter kan vi ta stöd i för att öka social hållbarhet inom estetisk utbildning och bidra till social hållbarhet i samhället i stort?

Deltagare är;

 • Professor Rose Martin, fokus dans och multikulturalism
 • Docent Bjørn-Terje Bandlien, fokus musik, kulturskola och digital teknik
 • Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts.
 • Liselotte Fritzdorf, adjunkt i pedagogik, f.d programasvarig för förskollärar programmet, med estetisk profil, Högskolan i Halmstad

Samtalet leds av Mikael Persson lektor, Stockholms universitet och Petra Lundberg Bouquelon, adjunkt, Södertörns högskola

15.30–16.00: Årsmöte med NEÄL (BlackBox, DLC)


Keynote – huvudtalare

kvinna, blå halsduk runt halsen, knut

Rose Martin

Rose Martin (PhD) is Professor of Arts Education with a focus on Dance and Multiculturalism, at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). She is also Professor II at Nord University, Norway, Research Adviser for Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore, and International Supervisor at the University of Auckland, New Zealand, and UniArts Stockholm, Sweden. Rose’s research interests are situated in the areas of: dance education, arts education, community arts, inclusion, internationalization, diversity, and difference. She works extensively with ethnographic and narrative approaches to her research.

man, svart T-shirt, glasögon

Bjørn-Terje Bandlien

Bjørn-Terje Bandlien (PhD) is an associate professor of music, Department of Teacher Education.the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). He teaches and supervises at undergraduate, master's and PhD levels in music subjects, music teaching and learning and methodological subjects, and has a background as a teacher in primary and lower secondary school, and as a performing pianist and organist. Music education, the ‘kulturskole’ field, digital technological teaching and learning, ethnography, design theory, multimodality and performativity are important keywords in Bandlien's research.

Hotell i närheten

Hotel Norre Park

 • Pris per enkelrum och natt: 1340 SEK (inkl. moms), med frukost, eftermiddagsfika & sen kvällsmat.
 • Bokningskod: NEÄL
 • Bokade rum kan ändras/avbokas fram till 3/10 utan kostnad.
 • Rum som ej är bokade släpps tillbaks till hotellet 13/9 2022.
 • Telefon: 035-21 85 55
 • E-post: cc.norrepark@choice.se

Hotel Norre Park Länk till annan webbplats.

Scandic Hallandia

 • Pris per enkelrum och natt: 1290 SEK (inkl. moms), med frukost
 • Bokningskod: BHAL121022
 • Gäst ska uppge kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti av sitt rum.
 • Gäst kan ändra och/eller avboka sitt rum fram till 18:00 på ankomstdagen.
 • Rum som ej är bokade släpps tillbaks till hotellet 12/9 2022.
 • Telefon: 08-517 517 00, tonval 1.

Scandic Hotels Länk till annan webbplats.

Grand Hotel

 • Pris per enkelrum och natt: 1 264 SEK (inkl. moms), med frukostbuffé, wifi, fri träning hos närliggande New Body Halmstad
 • Bokningskod: 1310NEAL
 • Rum som ej är bokade släpps tillbaks till hotellet 22/9 2022.
 • Telefon: 035-280 81 00
 • E-post: info@grandhotel.nu

Grand Hotel Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till konferensen via formuläret

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 oktober klockan 23.59.

Vad är DLC och NEÄL?

DLC (Digitalt laborativt centrum), Högskolan i Halmstad

Digitalt laborativt centrum (DLC) är en arena och plattform för att utveckla och utforska digital kunskap. Här har studenter, lärare och forskare möjlighet att arbeta med teknik, utrustning och miljö på ett innovativt sätt. Har du följt med i den senaste tidens digitala utveckling? Låt dig inspireras av möjligheterna med modern teknik och passa på att besöka våra prova på-stationer.

DLC (Digitalt laborativt centrum)

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL)

Nätverket riktar sig till institutioner och individer som arbetar med eller har ett intresse för estetiska ämnen och lärprocesser i lärarutbildningar eller andra pedagogiska utbildningar.

Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ShareMusic & Performing Arts

Vi är glada över vårt samarbete med detta nationella kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering som arbetar för allas rätt att uppleva, delta i och skapa konstnärlig och kulturell verksamhet.

ShareMusic webbplats Länk till annan webbplats.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt