Sök

Docentföreläsning 1 februari – Lena Hylving

Lena Hylving håller sin docentföreläsning inom informatik den 1 februari klockan 11-12. Föreläsningen hålls på engelska och är öppen för alla.

Sammanfattning av föreläsning

Photo of a woman

Lena Hylving.

Det dynamiska samspelet mellan det sociala (organisation) och det materiella (tekniken) är i ständig förändringen i tider av digitalisering. Det kräver att man balanserar mellan olika spänningar och dilemman som uppstår i digitaliseringens farvatten.

Lenas docentföreläsning beskriver denna svåra balans och exemplifierar från studier gjorda sedan 2008. Hon kommer att berätta om hur organisationer som hon har studerat och interagerat med, hanterar svårigheter och möjligheter som uppstår i dessa organisationer digitaliseringsresa.

Två frågor till Lena Hylving:

Vilka forskningsprojekt jobbar du med just nu?

– Jag jobbar i följande projekt:

Vilka kurser undervisar du i?

– I vår undervisar jag i två kurser i masterprogrammet i digital tjänsteinnovation; uppsatskursen och en kurs in etik och hållbarhet. Jag utvecklar också kurser för det nya kandidatprogrammet AI, innovation och hållbarhet som ska starta till hösten, samt för MAISTR-programmet. MAISTR är ett utbildningsprogram för yrkesverksamma inom AI och tjänstedesign.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt