Sök

Klimat- och ekosystemkrisen i ett EU-perspektiv

Vilka utmaningar står EU inför gällande klimatet? EU:s nya klimatstrategi, Fit for 55, är i ständig utveckling – inte minst som en effekt av världsläget. I ett föredrag och panelsamtal med opinionsbildaren Anders Wijkman och forskare från Högskolan sätts klimatfrågan in i ett bredare perspektiv.

Klimatfrågan berörs av ekologiska utmaningar med överutnyttjandet av naturresurser, men även sociala och teknologiska utmaningar. Hela vårt industriella och ekonomiska system för med sig en stor brist på hållbarhet. Tankesmedjan Ideas bjuder in till ett föredrag och panelsamtal med Anders Wijkman och Högskolans forskare Marie Mattsson och Claes Malmberg, i samarbete med Europa direkt Halland, där vi riktar fokus på EU:s roll i klimatfrågan och kopplar klimatstrategins utveckling till rådande situation i världen.

Eventet är ett samarbete med EU-kontoret Europa Direkt Halland.

Samtalet genomfördes för publik på plats och digitalt: Den 9 maj 2022

Man med grått hur klädd i rutig skjorta i ljusa färger

Anders Wijkman.

Anders Wijkman

Anders Wijkman är en opinionsbildare och författare. Han är ordförande i Climate-KIC, ett innovationsprogram på EU-nivå med fokus på klimatsmarta teknologier. Han är vidare ordförande i företagsnätverken Circular Sweden samt Vindkraftens Klimatnytta.

Anders är hedersordförande i Romklubben (Club of Rome). Under 2015–2016 var Anders ordförande för Miljömålsberedningen, med uppgift att utveckla en långsiktig klimatstrategi för Sverige. Han har även en bakgrund bland annat som generalsekreterare i Svenska Röda Korset, Naturskyddsföreningen och som biträdande generalsekreterare i FN och policychef för UNDP (United Nations Development Programme).

Han har bland annat skrivit böckerna ”A Finer Future is Possible” – med Hunter Lovins, Stewart Wallis och John Fullerton (New Society Publishers 2018) och ”The circular economy and Benefits for Society” – med Kristian Skånberg (Club of Rome 2016).

Bilder från samtalet

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt

  • event@hh.se

Vill du ha nyheter från Ideas?