Sök

Arena Affärssystem 2021

Affärssystemprogrammets sistaårsstudenter har likt tidigare år varit ute på praktik i olika organisationer. I år är Arena Affärssystem helt digitalt och du som besökare kan ta del av studenternas presentationer genom filmer längre ner på sidan.

”Vi är stolta över våra studenters engagemang och vad de åstadkommer, och under Arena Affärssystem får de chansen att visa upp vad de lärt sig. Varmt välkommen till Arena Affärssystem 2021!”

Stephen Hwang, rektor

Möt två tidigare studenter

Hanna Uhlén och Jacob Arvidsson har båda läst Affärssystemprogrammet och uppskattade Arena Affärssystem mycket. 

Person med kort hår ler in i kameran. Porträttfoto.

Jacob Arvidsson, Hemocue

– Arena Affärssystem fungerade för mig som det första steget mellan studie- och arbetsliv. Formatet erbjöd en unik möjlighet att marknadsföra både mig själv och programmet till potentiella arbetsgivare. Detta gav mig, utöver kontakter på arbetsmarknaden, det självförtroende som behövdes för att jag skulle känna mig redo för nya utmaningar. Jag ser än i dag VFU-projektet tillsammans med Arena Affärssystem som en viktig del i min personliga utveckling.

Person med ljust hår ser in i kameran och ler. Porträttfoto.

Hanna Uhlén, EPAM

– Arena Affärssystem är den perfekta mötesplatsen för studenter och företag. Studenterna får en bra möjlighet att visa upp vad de lärt sig under sin VFU och bygga vidare på sitt kontaktnät men även företagen får ett ypperligt tillfälle att träffa potentiella nya medarbetare. Som tidigare student är det alltid extra roligt att delta på Arena Affärssystem och få se vilka projekt som studenterna har haft under sin VFU, men också att få se hur Arena Affärssystem bara växer år för år.

Presentationer av praktik

Utveckling av kundportal
Little Fish
Evelina Lindqvist

Effektivisering och strukturering - implementering av Business Central
Goodfellows
Hanna Hugander

Digital verksamhetsutveckling och effektivisering inom ett medicintekniskt företag
Hemocue
Egzon Babaj

 Implementering av affärssystemet Business Central
IXX it partner
Olof Thorelli

Undersökningsarbete inför digitalisering och automatisering av processer
Sigtuna kommun
Mauricio Zubieta Mendoza

Vertikalanalys och datamigrering i en SaaS tjänst
Quicksearch
William Gustafsson

Informationshantering av logistiklösning i Business Central
Everest Business Solutions
Sara Erdefelt Morell

Digitalisering av kund- och orderhantering
Mitsubushi Electric
Michaela Lindegran

Förstudie till utveckling av ledningssystem – Dokumenthantering och molnlösning
Ensolution
Niclas Persson

Affärsutveckling genom processkartläggning och hantering av master data
Aareon
Joel Hellström

Processkartläggning och utvärdering av Microsoft Power Platform
IT-service Halmstads kommun
Ellen Ekberg

CRM som stöd för kunskapsdelning – En interaktiv utbildningsprocess
Blue Water Shipping
Jesper Jalking

Visualisering av data från Pyramid med stöd av Excel
Datakraft
Jakob Björk

Kvalitetsanalys och vidareutveckling av projektmetodik
Jeeves
Ida Olsson

Shared Service Center - utveckling av en digital benchmarkingplatform
Claesson & Partners
Alexander Ehnberg

Rapportutveckling för strategisk och interaktiv verksamhetsanalys
Datakraft
Oscar Reibner

Microsoft BI för bättre underlag till beslut
Nordifa
Kajsa Juntikka Jansson

Team and stream lead: Management of work package to understand internal project workflow
Securitas, Danmark
Nahom Yonas

Kundrelationer och affärsutveckling i ett startup-bolag
Qiwio
Joel Ahlbäck

Processkartläggning för att driva försäljning och optimera samarbeten
Ideal of Sweden
Maja Ödman

Processkartläggning för bättre översikt över processer och IT-miljö
Mantum
Fanny Vallrud

Web scraping och dashboards – skapande av verktyg för dataanalys
Nexer Group
Erik Lindberg

Processbaserad verksamhetsutveckling och hantering av masterdata
Aareon
Faran Ghayoor

Från data till visualisering med Microsoft Power BI
Two
Andreas Heverius

Koppling mellan verksamhetsprocesser och system i SuperOffice CRM
I-centrum
Nicolas Seilani

Manualer för tilläggslösningar i Business Central
Everest Business Solutions
Linnea Olsson

Verksamhetsutveckling med stöd av processkartläggning och Pyramid
Etik IT
August Theorin

Utvecklingsarbete med hjälp av Qlik Sense för bättre beslutsunderlag
Helsingborg stad
Saleh Mustafa

Utveckling, konvertering och optimering av e-handelsplattform
OddMolly
Therese Werleus Sjöblom

Affär- och verksamhetsutveckling genom interna analyser
Qiwio
Ekin Durdag

Kartläggning av försäljningsprocessen för en förbättrad kundupplevelse
Willab Garden
Nils Albrecht

Användning av AI som verktyg vid resursfördelning inom offentlig sektor
Ensolution
Simon Ågren

Implementation av B2B-system för att systematisera orderprocessen
Tylöhelio
Gustaf Skog

Processkartläggning och hantering av masterdata
Aareon
Edwin Kadiric

Informationskartläggning och digitalisering av processer inom kommunal förvaltning
Helsingborgs stad
Ahmad Abed

Automatisering av ekonomiprocessen i ett startup-bolag
Zapifly
Selma Eriksson

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt