Sök

Innovationskonferensen 2022

Årets innovationskonferens arrangeras på campus 28 september av fokusområde Hälsoinnovation. Deltagande vid konferensen är kostnadsfritt.

Konferensdagen är indelad i två delar som fokuserar på fokusområdets två olika inriktningar, Informationsdriven vård och Movement4Health. Inriktningarna bidrar på olika sätt till hälso- och sjukvårdens omställning till en god och nära vård. Som besökare väljer du vilken del som passar dig bäst och under lunchen kan du besöka någon av våra innovations- och samverkansarenor.

Inriktning: Informationsdriven vård

Lokal: S1002

11.00-11.45

Forskningsprogrammet Information Driven Care

Insikter om AI tillämpning inom hälso- och sjukvård

Ekosystem och organisatoriska utmaningar mot informationsdriven vård

Development of trustworthy AI models using patient trajectory data: possibilities, advantages and challenges (in English)

Tid för frågor


11.45–13.00

LUNCH

Du äter lunch på någon av våra innovationsarenor. Du väljer vilken arena du vill besöka när du gör din anmälan.


13.00–14.35

Lokal: S1002

Forskningsnyheter: Fördjupad information kring specifika projekt och samarbeten.

Kartläggning och insikter om intressenter inom Informationsdriven vård.

 • Lena Petersson, universitetslektor i pedagogik
 • Margit Neher, universitetslektor i implementeringsvetenskap
  Leaders’ perceptions of the attributes of Artificial Intelligence (in English)
 • Elin Siira, postdoktor
 • Monika Nair, postdoktor
  AI-based decision support system for discharge of CHF patients – stakeholders’ perspectives (in English)

Health Data Centre – developing AI for improved care delivery. A case study for predicting readmission risk for heart failure patients in Halland (in English)

Identifying and commercialising medical technology innovations: the role of data-driven processes and business models within healthcare ecosystem (in English)

Inriktning: Movement for Health and Performance

Lokal: S1020

11.00–11.45

Forskningsprogrammet Movement for Health and performance

Keynote: How can we work to facilitate sustainable engagement in physical activity and other health behaviors? (in English)

 • Nikos Ntoumanis, Professor in Motivation Science, Syddansk Universitet, Odense, Danmark

Tid för frågor

11.45–13.00

LUNCH

Du äter lunch på någon av våra innovationsarenor. Du väljer vilken arena du vill besöka när du gör din anmälan.

13.00–14.35

Lokal: S1020

Forskningsnyheter: Fördjupad information kring specifika projekt och samarbeten

Hållbar fysisk aktivitet för alla

 • Linus Jonsson, post doc, Skolbaserade interventioner för att främja ungdomars fysiska aktivitet
 • Linn Håman, universitetslektor, Hälsopromotion i skolan – Puls för lärande och hälsa

Hållbart deltagande i idrott

 • Jenny Back, doktorand, Psykosociala riskfaktorer för drop-out inom barn och ungdomsfotboll
 • Johan Ekengren, universitetslektor, Psykologiska strategier för att främja hälsa och prestation inom elitidrott

Hållbar träning och rehabilitering
Effekter av individanpassad hög-intensiv intervallträning hos personer med kronisk inflammatorisk ryggsjukdom

”HALLOA” och betydelsen av uppmätt knäbelastande aktiviteter för utveckling av knäartros

 • Katarina Aili, universitetslektor i folkhälsovetenskap
 • Maria Andersson, forskningschef på FoU Spenshult, docent, BMA

Gemensam avslutning

Lokal: S1002

14.35-15.30

Vad tar du med dig från dagen? Samtala med andra konferensdeltagare, samt med Högskolans forskare. Knyt kontakter och lägg grunden för framtida samverkan.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt