Sök

NEÄL abstract

Välkommen att skicka in ditt abstract via formuläret nedanför! Ditt bidrag behöver ha en koppling till temat för årets konferens.

Tema för NEÄL 2022

Hur kan utbildning inom konst och kultur bli möjligt för fler, specifikt grupper som oftast står längre ifrån formaliserad konst och kulturutbildning? Hur kan inkludering relaterat till bland annat klass, kön, sexualitet, ålder, etnicitet och funktionsvariation se ut i lärarutbildningar med estetiskt innehåll? Vilka teorier, metoder och erfarenheter kan vi ta stöd i för att öka social hållbarhet inom estetisk utbildning och bidra till social hållbarhet i samhället i stort?

Presentationsformer

1. Kortare paper presentation

20 min presentation och 10 min diskussion. Modereras. Presentationen ska ta sin utgångspunkt i någon avslutad eller pågående forskning.

2. Rundabordssamtal

Ett samtal mellan deltagarna ska föregås av en kortare presentation av ämnet av presentatören. Samtalet modereras av presentatören. 1 timme.

3. Workshop

För den som vill bidra med ett praktiskt/interaktivt inslag, en övning eller liknande. 1 timme.

4. Stafettpresentation

5 min kortfattad presentation i samband med två andra
presentationer, 5 min vardera. Gemensam diskussion efter att alla tre har presenterat. 5+5+5 min presentation och 15 min diskussion. Modereras.

5. Digital poster

Visas på skärm i anslutning till konferensens lokalmässiga nav, DLC (digitalt laborativt centrum). Det kan vara en film eller annan digital produkt. Max 3 minuter lång.

Oavsett presentationsform ska samtliga konferensbidrag ha sin utgångspunkt i en vetenskaplig, kritiskt undersökande och kunskapsbildande process. Syfte, metod och teori bör framgå av abstracten, liksom presentationens koppling till konferenstemat. Samtliga insända abstract kommer att genomgå referee-granskning.

Konferensspråk

Konferensspråk är svenska, men presentationer och samtal kan lika gärna föras på norska, danska eller engelska.

Skicka in ditt abstract här

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 augusti klockan 23.59.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt