Sök

Samtalsserien Vi pratar om det

Vi pratar om det är en samtalsserie där vi bjuder in Halmstads invånare till samtal om aktuella frågor. Serien är ett samarbete mellan Hallandsposten, Halmstads kommun, genom Stadsbiblioteket, och Högskolan i Halmstad. Europa direkt Halland är också en regelbunden samarbetspartner.

Blå bild med vita bubblor och en pratbubbla som säger Vi pratar om det. Illustration.

Syftet med samtalsserien Vi pratar om det är att främja en demokratisk dialog kring aktuella ämnen på lokal, nationell och global nivå. Samtalen har lockat allt från en handfull personer i publiken till fullsatt framför Hallandsscenen på Stadsbiblioteket. Ämnen har varierat från exempelvis hälsofixeringen som en ny religion, vad ”fake news” gör med oss till robotar i hemtjänsten, pandemin som infodemi och det svenska skogsbruket.

Flera olika perspektiv

Forskare, politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och organisationer har lyft fram sina respektive infallsvinklar på frågor. Förutom att besökarna haft chansen att lyssna till personer som är väl insatta i frågorna på olika sätt, har publiken också haft chans att ställa frågor och ventilera funderingar.

Tidigare samtal

Fyra personer på en liten scen, en man pratar i mikrofonen. Röd bakgrund. Foto.

Samtal om ”Kan du din AI?”. Från vänster samtalsledare Mattias Karlsson, politisk redaktör Hallandsposten, och Stina Lindgren, projektledare Europa Direkt Halland. Inbjudna experter var digitaliseringssamordnare Andreas Tylenius, Halmstads kommun, och universitetslektor Stefan Byttner, Högskolan i Halmstad.

2022

Vad vet ryssarna om kriget?

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har situationen för journalistiken förvärrats betydligt i landet. En ny rysk lag förbjuder att man beskriver kriget mot Ukraina som just ett krig, annars riskerar man att få 15 års fängelse. Hur kan sanningen överleva i en värld som svämmar över av desinformation? Och vad vet egentligen ryssarna om kriget mot Ukraina? Fria och oberoende medier är något vi tar för givet i Sverige, men varför är de viktiga? Och vad är hoten i dag mot pressfriheten i vårt land?

Samtalade gjorde Sara Svensson, docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad samt Viveka Hedbjörk, chefredaktör på Hallandsposten. 

Hur kommer nästa och nästa elräkning att se ut? 

El, elpriserna och energifrågan har engagerat såväl hushållen som politiken på senare tid. Prisökningarna är kännbara för både privatpersoner och företag. Vad beror de stora skillnaderna på och varför har elpriserna stigit så mycket just denna vinter? Hur kan ditt hushåll sänka kostnaderna för elen? Och hur blir det framöver, kommer utfasningen av fossila bränslen leda till ännu högre elpriser? Frågan är också i ett större perspektiv hur Sveriges relation med EU ser ut gällande energi och energipriser? Vilken roll kan och bör kärnkraften spela?

Samtalade gjorde Ylva Jalming, energi- och klimatrådgivare i Halmstads- och Laholms kommuner, och Magnus Söderberg, professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi, Högskolan i Halmstad. Moderator var Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.

2021

AI, digitalisering och mänskliga rättigheter

Coronapandemin har mer än någon tidigare händelse visat hur viktig digital teknik är i dagens värld. Tack vare digitala lösningar har invånare kunnat hålla kontakt med varandra, arbeta på hemmakontoret och fått läkarvård.

Digitaliseringen håller på att förändra hela vårt samhälle och är artificiell intelligens (AI) ett steg i denna förändring? AI har fått stor uppmärksamhet från många håll. En stor del av denna uppmärksamhet är inriktad på dess potential att stödja ekonomisk tillväxt. Men hur olika tekniker kan påverka de grundläggande rättigheterna har ägnats mindre intresse.
Hur kan mänskliga rättigheter utvecklas och påverkas av utvecklingen inom IT och AI? Vilka risker och möjligheter finns med den pågående digitalisering av vårt samhälle? Vilka krav bör ställas när det kommer till lagstiftning så att rättigheter inte kränks?

Deltog i samtalet gjorde Lena Hylving, universitetslektor i informatik vid Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad, och Urszula Hansson, sakkunnig ijämställdhet/MR, vid Länsstyrelsen Halland.
Moderator var Mattias Karlsson, politisk redaktör, på Hallandsposten.

Samtalet om AI, digitalisering och mänskliga rättigheter via Biblioteken i Halmstads Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är den svenska skogen grön?

På senare tid har det svenska skogsbruket varit hett omdebatterad och ifrågasatt. Frågorna som har ställts är om det drivs på ett miljömässigt hållbart sett eller inte?

Vänder man sig till EU och utgår från den nya taxonomi som är tänkt att styra kapital till hållbara investeringar - som är ett delmål i att klara av EU:s klimatmål och den gröna given – så var den lite diffus för det svenska skogsbruket eftersom att den såg ut att missgynna det, men förslaget har sedan ändrats efter de svenska påtryckningarna.

Frågan är fortfarande högst aktuell och kvar återstår: är skogen hållbar eller inte?

Deltog gjorde Per-Ola Ulvenblad, universitetsadjunkt vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, på Högskolan i Halmstad, och Jan Riise, gruppledare för Miljöpartiet i Halland.

Samtalet leddes av Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.

Samtalet om skogen sändes via Biblioteken i Halmstads Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem har makten över Halmstads framtid?

I Halmstads kommun pågår nu ett omfattande arbete med att planera för framtiden, inte minst i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Det kommunala planarbetet väcker många frågor och mycket debatt. Hur går det egentligen till och vem är det som egentligen bestämmer över Halmstads framtid? Och hur involveras kommuninvånarna i detta arbete?

Deltog gjorde Jenny Axelsson, ordförande för kommunens samhällsbyggnadsutskott i Halmstad, och Jörgen Johansson docent i statsvetenskap vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Samtalet leds av Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.

2020

Digitalt samtal om ekonomin och företagen i krisen

Evenemanget direktsändes via Biblioteken i Halmstads Facebooksida och kan ses där i efterhand.

Covid-19-utbrottet har orsakat ekonomisk chock och nedgång runt om i världen och lämnat många däribland småföretagen kämpande i dess kölvatten. De långsiktiga konsekvenserna av krisen är svåra att förutspå men de ekonomiska prognoser vi har sett hittills ger minst sagt dyster bild av läget både för Sverige och för resten av Europa.

Små och medelstora företag brukar ofta kallas ryggraden i såväl Europa som i Sverige ekonomi, där EU:s inre marknad utgör en hemmamarknad för många av dessa. Men hur pass viktig är den? Kan den inre marknadens rörlighet, som anses vara en styrka i "normalläge", en potentiell svaghet i detta krisläge?

Och när det kommer till framtidsutsikter och åtgärder för att lyckas gå stärkta ur krisen, vilka typer av insatser mest angelägna på kort och lång sikt? Och vad spelar EU för roll i att återstarta ekonomin och underlätta för företag underlätta för företagen att bygga upp det välstånd som gått förlorat?

I samtalet medverkade, Jörgen Warborn, EU-parlamentariker (M), ledamot i utskottet för internationell handel även suppleant i utskottet för transport och turism, och Jonas Gabrielsson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. Samtalsledare var Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.

När pandemi bli infodemi (digitalt samtal)

Evenemanget direktsändes via Biblioteken i Halmstads Facebooksida och kan ses där i efterhand.

Spridningen av Coronaviruset har satt oss medborgare, politiker, myndigheter och medier världen över på svåra prov. Men i skuggan av denna globala hälsokris ser vi också ett överskott på information.

Så vad händer egentligen i dessa tider av stora informationsflöden när pandemin också utvecklas till en "informationsepidemi"? Sprids falska nyheter fortare än viruset självt? Och kan krisen utnyttjas av aktörer som vill skapa oro och polarisering liksom undergräva demokratin exempelvis inom EU?

I samtalet medverkade Linus Andersson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad som i sin forskning bland annat intresserat sig för alternativa medier, radikalism och aktivism på nätet, medie- och informationskunnighet och kritiskt tänkande. Samtalsledare: Stina Lindgren, projektledare på EU-kontoret Europa Direkt Halland.

Europeisk solidaritet i Coronakrisen (digitalt samtal)

Samtalet livesänds via Biblioteken i Halmstads Facebooksida och kan ses i efterhand.

Brister EU-samarbetet eller finns det europeisk solidaritet mitt i Coronakrisen? Vad kan EU egentligen göra för att bistå sina medlemsländer i denna extraordinära situation? Och innebär "lockdown-läget" i Europa ett gyllene tillfälle för ledare som vill styra i mer auktoritär riktning att göra det?

I samtalet medverkade Mikael Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Mikael har på senare undervisat och forskat om förändring i politisk kultur och demokratins institutioner. Medverkade gjorde även Sara Svensson, universitetslektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, via länk från Budapest. Sara gästforskar för närvarande på European University Institute i italienska Florens där hon forskar inom europeiska gränsregioner. Hon har även arbetat och levt många år i Ungern och har således särskild kunskap om Östeuropa.

Samtalsledare: Stina Lindgren, projektledare på EU-kontoret Europa Direkt Halland.

Halmstad, framtidens smarta stad?

Vad vet vi om framtiden? Smarta städer och samhällen kan handla om att skapa hållbara miljöer för oss att leva i. Till exempel att förbättra våra transportmöjligheter och skapa smarta energilösningar. Med data och informations- och kommunikationsteknik ska våra liv bli bättre och smartare. Men hur går det egentligen till? Är allt bara data, eller räknas fortfarande min röst? Hur ska Halmstad bli en smart stad? Hur påverkas centrum och hur påverkas min vardag?

I samtalet om framtidens stad deltog Vaike Fors, docent i pedagogik, Kristian Widén, docent i innovationsvetenskap, och Pontus Wärnestål, docent i informatik, från Högskolan i Halmstad. Samtalsledare: Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.

2019

Vad betyder Brexit för oss?

Vad händer nu? För företagen som handlar med Storbritannien, för oss som resenärer och för våra vänner och anhöriga som tänkte jobba och studera i Storbritannien? Påverkas även vi i Halland av Brexits konsekvenser? Och vilka kan konsekvenserna bli? Frågan är också, vart är Europa på väg?

Halmstads centrum om 10 år

Hur kommer det att bli i Halmstad city om butik efter butik stängs? Stadens mest centrala delar är viktiga för boende i staden och kommunen, och för besökare. Kanske ligger stadens hjärta här? Men vad ska city ha för roll nu och i framtiden? Vem är staden till för? Och vad säger historien oss om den utveckling som ligger runt hörnet?

Hemmasittare från skolan, varför det?

Antalet barn och ungdomar som stannar hemma från skolan i långa perioder verkar öka. Varför går inte dessa unga till skolan? Är det hemmet, skolan eller samhället som är problemet? Och inte minst, vad kan de olika aktörerna göra för att förändra situationen?

2016–2018

2018

 • Kan du din AI?
 • Vem vann valet på Facebook?
 • Hur allvarlig var vattenbristen egentligen förra året? Det kom ju vatten ur kranen!
 • Går det att sopsortera bort sin klimatångest?
 • Vad gör fake news med oss? Ett samtal om Trump, retorik och lokalpolitik

2017

 • Biometri och vi – företagen, polisen och jag
 • Hälsa som vår nya ledstjärna!
 • EU efter Brexit, ett halländskt perspektiv på utvecklingen i Europa

2016

 • Surfplattan i skolan
 • Robotar i hemtjänsten?
 • Halmstad utan Hallandsposten?
 • Presidentvalet i USA
 • Socialnämndens nedläggning av fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta


Tipsa oss om ämnen

Har du någon idé eller önskemål om ett samtalsämne att ta upp i samtalsserien Vi pratar om det? Hör av dig och berätta!

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt