Sök

Workshop och dialog kring bildande av lokalt vårdkompetensråd i Halland

Högskolan i Halmstad och Region Halland bjuder in till en workshop och dialog kring bildande av ett lokalt vårdkompetensråd i Halland.

Datum: 17 juni

Tid: 09.00–13.30 med lunch

Plats: Hus S, sal 3062, Högskolan i Halmstad

Program: 

09:00 – Inledning och syfte med dagen

Lena-Karin Erlandsson, akademichef,  Akademin för hälsa och välfärd (HOV), Högskolan i Halmstad, Cristine Karlsson, HR-direktör, Region Halland

09:15 – Högskolan i Halmstads utbildningsuppdrag och kliniska utbildningsplatser

Lena-Karin Erlandsson, akademichef,  HOV

09:45 – Fikapaus

10.00 – FoU:s utbildningsuppdrag

Vård och omsorgsutbildningar – Kerstin Fjällman Schärberg, avdelningschef FoU, Ingemo Arnesdotter, regional studierektor, Elisabeth Brobeck, klinisk lektor

Kliniskt träningscentrum (KTC) – Annelie Malmberg, FoU-strateg

Utbildning läkare – Berne Eriksson, regional studierektor

10.30 – HR-kompetensförsörjning Region Halland
Cristine Karlsson, HR-direktör, Region Halland

10.55 – Kort paus

11.00 – Syfte och mål med lokalt vårdkompetensråd 

Lena-Karin Erlandsson, akademichef, HOV, Cristine Karlsson, HR-direktör, Region Halland

11.15 – Workshop

11.45 – Återsamling och summering av dagen

Lena-Karin Erlandsson, akademichef, HOV

Cristine Karlsson, HR-direktör Region Halland

12.15 – Lunch


Lunch
Lunchuppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt