Sök

Kompetensutveckling inom smarta städer och samhällen

Högskolan i Halmstad erbjuder både kompetensutveckling och kompetens­förstärkning. Inom smarta städer och samhällen görs detta främst via nedanstående projekt och satsningar.

uppdaterad

Kontakt

Dela