Sök

Så går rektorsrekryteringen till

Högskolan i Halmstad söker ny rektor. Rekryteringsprocessen innehåller många steg och involverar många olika parter. På denna sida kan du läsa om vad som händer i processen, hur förankringen bland medarbetare och studenter går till och vilka som deltar i de olika stegen i processen.

Rekryteringsgrupp driver arbetet

Högskolestyrelsen har utsett en rekryteringsgrupp som driver arbetet med rektorsrekryteringen på styrelsens uppdrag. I gruppen finns både externa ledamöter, en lärarledamot och en studentledamot. Högskolans högskoledirektör, HR-chef och kommunikationschef är adjungerade till gruppen. Rekryteringsgruppen ger löpande återkoppling till styrelsen, som slutligen beslutar vem som ska föreslås regeringen som ny rektor.

Rekryteringsföretag

Rekryteringsgruppen har valt att samarbeta med rekryteringsföretaget Source i hela processen. Source tar emot intresseanmälningar från intresserade kandidater och söker även själva aktivt potentiella kandidater.

När en kandidat slutligen väljer att skicka in sin ansökan sker det i Högskolans rekryteringssystem Varbi och ansökan blir offentlig handling. Ansökningstiden gick ut den 4 april, men Högskolan accepterar även sena ansökningar.

Delaktighet och förankring

Personal, studenter och högskolestyrelse är delaktiga i rektorsrekryteringen på flera sätt:

 • Genom sina representanter i rekryteringsgruppen för rekrytering av ny rektor
 • Genom de intervjuer som gjorts med olika personer och grupper för att ta fram kravprofil
 • Genom rådgivande hörandegrupper i slutfasen av rekryteringen

Fakta: De ingår i rekryteringsgruppen

Externa ledamöter från högskolestyrelsen

 • Harald Castler (ordförande)
 • Monika Karlsson
 • Staffan Edén

Lärarledamot från högskolestyrelsen

 • Maria Åkesson

Utsedda representanter från fackförbunden

 • Olov Andréasson (Saco-S)
 • Anniqa Lagergren (OFR/S)

Utsedd representant för studenterna

 • Johanna Sjöström Eliasson (studentkårens ordförande)

Adjungerade

 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Maria Jingsäter, HR-chef
 • Selma Sedelius, kommunikationschef
 • Ann Landén, sekreterare i rekryteringsgruppen

Senaste nytt om rekryteringsprocessen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt