Sök

Kurser och aktiviteter vid HPC

HPC erbjuder ett antal olika kurser och aktiviteter inom högskolepedagogik. Syftet är att tillgodose behovet av kompetensutveckling som lärosätet och den enskilde läraren har.

Behörighetsgivande kurser i högskolepedagogik

Högskolan i Halmstad ger två behörighetsgivande kurser om vardera 7,5 hp som riktar sig till lärare och doktorander vid Högskolan. Lärandemålen följer SUHF:s rekommendationer. Båda kurserna har ett stort inslag av blended learning och går på kvartsfart. Dessutom erbjuds behörighetsgivande moduler på distans motsvarande 2 hp per modul.

Lärande och undervisning i högre utbildning I (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll berör lärares förmåga att planera för undervisning, samt examinera och utvärdera forskningsanknuten högskoleutbildning, inom det egna kunskapsområdet.

Lärande och undervisning i högre utbildning II (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll berör lärares förmåga att reflektera kring studenters lärande i högre utbildning utifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans. Dessutom berörs ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och värdegrundsfrågor.

Minikurser

 • Supplemental instruction (SI)
 • Handledning
 • Retorik

Seminarieserie

Seminarieserien är en givande och inspirerande arena där kompetenta gäster delar med sig av sin expertis. Exempel på ämne inom seminarieserien:

 • Lärandemål
 • Pedagogisk portfölj
 • Klickers i undervisningen
 • Blackboard

Workshoppar

Arbetsmöten med praktiska moment som syftar till att ge dig stöd och inspiration i ditt arbete som lärare. Exempel på workshoppar:

 • Blackboardrelaterade
 • Pedagogisk meritering
 • Aktiv studentmedverkan
 • Breddat deltagande

Praktiska pedagogiska luncher

Vid en praktisk pedagogisk lunch lyssnar du till en kollega som delar med sig av erfarenheter från sin undervisningspraktik, samtidigt som du bjuds på en lunchmacka. Till kaffet inbjuds du sedan till samtal och diskussion kring presentationen.

Ämnesdidaktiskt kompetensutveckling (på uppdrag av FUN)

På uppdrag av forsknings- och utbildningsnämnden bjuds externa föreläsare in för att inspirera. En arena för reflektion och diskussion kring ämnesdidaktik.

Konsultation

Som lärare kan du kontakta HPC för konsultation som rör din undervisning. HPC erbjuder även stöd avseende utvärderingar och kvalitetsarbetet på Högskolan i Halmstad. Du kan exempelvis konsultera oss om:

 • Alternativa examinationer
 • Betygskriterier
 • Högskoledidaktik
 • Aktiv studentmedverkan

Studiecirkel

Join the conversation: studiecirkel i att prata på engelska.

Introduktion till Blackboard

Introduktionen avser att informera nya lärare om hur Blackboard Learn fungerar i interaktion med andra digitala system på Högskolan i Halmstad. I introduktionen ingår även grunderna för att komma igång med att designa arbetsytor (t.ex. en kursplats) och arbeta i verktyget. Introduktionstillfället tar cirka två timmar.

Övriga kurser

Kurser som anordnas utifrån verksamheten/akademiernas behov.

Övriga aktiviteter

 • Administration av introduktionskurser för doktorander
 • Administration av handledarkurs för doktorander
 • Inspelningsstöd i inspelningsstudion

För att vara behörig att söka en lärartjänst vid Högskolan i Halmstad krävs 10 veckors högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande).

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt