Sök

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar inför regeringen att dess uppgifter fullgörs.

Alla ledamöter i styrelsen ska stå obundna av partsintressen och uteslutande företräda högskolan. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter genom val och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Kollage av 14 porträttbilder på män och kvinnor som tittar in i kameran och ler.

Ledamöter i högskolestyrelsen vid Högskolan i Halmstad, överst från vänster: Harald Castler, ordförande, Susanna Öhman, rektor, Erik Blomberg, Staffan Edén, Jesper Falkheimer, Aida Hadzialic, Monica Karlsson, Amelie von Zweigbergk, Svante Andersson, Kalle Jonasson, Maria Åkesson, Johanna Sjögren Eliasson, kårordförande, William Sundén och Lovisa Zakari. Pia Enochsson är inte med på bild. Foto: Dan Bergmark

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Susanna Öhman, rektor
 • Erik Blomberg
 • Staffan Edén
 • Pia Enochsson
 • Jesper Falkheimer
 • Aida Hadzialic
 • Monica Karlsson, vice ordförande
 • Amelie von Zweigbergk

Ledamöter utsedda av lärarkollegiet

 • Svante Andersson
 • Kalle Jonasson
 • Maria Åkesson

Ledamöter utsedda av studentkåren

 • William Sundén
 • Lovisa Zakari
 • Johanna Sjögren Eliasson, kårordförande

Fackliga representanter

 • Olov Andreasson, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Anders Nelson, tillförordnad prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt