Sök

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar inför regeringen att dess uppgifter fullgörs.

Alla ledamöter i styrelsen ska stå obundna av partsintressen och uteslutande företräda högskolan. Ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. Lärarkollegiet utser tre ledamöter genom val och studentkåren utser tre ledamöter. Även rektor ingår i styrelsen. De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt.

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Susanna Öhman, rektor
 • Erik Blomberg
 • Pauline Broholm Lindberg
 • Christina von Dorrien
 • Staffan Edén
 • Pia Enochsson
 • Gunilla Nordlöf
 • Stefan Östholm

Ledamöter utsedda av lärarkollegiet

 • Vaike Fors
 • Alina Franck
 • Kalle Jonasson

Ledamöter utsedda av studentkåren

 • Linnea Håkansson, kårordförande
 • Felicia Jakobsson
 • Jacob Nilsson

Fackliga representanter

 • Navid Ghannad, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Malin Hallén, prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt