Sök

Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet är den samlade organisationen för stöd och service till Högskolans utbildning, forskning, samverkan och ledning.

Två personer sitter och pratar vid ett möte. Foto.

Avdelningar inom verksamhetsstödet

Högskolekansliet

Högskolekansliet ansvarar för det direkta stödet till Högskolans ledning, styrelse och högskolegemensamma råd och nämnder. Inom högskolekansliet hanteras utredningar, handläggning och sekreterarstöd, registratur och arkiv, juridiskt stöd, kvalitetssamordning, forskningsstöd och administrativt projektstöd.

Kontaktuppgifter till högskolekansliet

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för styrning, administration och uppföljning av Högskolans ekonomi vilket också inbegriper redovisning, upphandling och fakturahantering.

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen

Utbildningsstöd

Avdelningen ansvarar för allt utbildningsstöd och studentsupport, både centralt och mot akademierna. Här hanteras all studieadministration och -dokumentation, liksom alla de supportfunktioner som Högskolan erbjuder sina studenter, allt ifrån studie- och karriärvägledning och utbytesverksamhet till pedagogiskt stöd och förebyggande hälso- och sjukvård. Arbete med frågor som syftar till en bra studiemiljö i vid mening sker i samverkan med både akademierna och Halmstads studentkår. Servicecenter är vägen in till avdelningen för både personal, studenter och allmänhet.

Kontaktuppgifter till utbildningsstöd

Kommunikation

Avdelningen ansvarar för Högskolans gemensamma interna och externa kommunikation och marknadsföring, inklusive studentrekrytering. Avdelningen har ansvar för webbplatsens struktur och riktlinjer samt för den grafiska profilen. Vid avdelningen finns också en funktion för event- och konferensstöd.

Kontaktuppgifter till kommunikation

Campusservice

Avdelningen ansvarar för det som är Högskolans fysiska miljö och infrastruktur. Till avdelningen hör lokalvård, vaktmästeri, och alla övriga lokal- och fastighetsfrågor. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

IT-avdelningen

Avdelningen ansvarar för IT-frågor och telefoni. Bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på www.hh.se/helpdesk.

Högskolebiblioteket

Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser inom Högskolans utbildnings- och forskningsområden. Här kan studenter, medarbetare och andra ta del av och utbyta information i form av böcker, medier och andra informationsresurser, både fysiska och virtuella. Högskolebiblioteket ger vägledning och stöd i informationssökning och -hantering, likaväl som i frågor om vetenskaplig publicering. Här finns också ansvaret för Högskolans publiceringsdatabas DiVA, Högskolans förlag och samordningen av e-plikt.

Kontaktuppgifter till högskolebiblioteket

Human Resources (HR)

Avdelningen ansvarar för HR-stöd och lönehantering, både centralt och vid akademierna. Det gäller allt som har med personalfrågor att göra, från strategisk kompetensutveckling och ledarskapsutveckling till rehabilitering och rekrytering. Här handläggs allt som har med facklig samverkan att göra, frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor, liksom hantering av löner och pensioner.

Kontaktuppgifter till Human Resources (HR)

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för Högskolans lokalförsörjning, lokalplanering, fastighetsservice samt bevaknings-, fysisksäkerhets- och systematiskt brandskyddsarbete. Avdelningen ansvarar även för Högskolans systematiska miljöarbete och uppföljning, samt för effektivisering av fastigheternas energiförbrukning.

Kontaktuppgifter till fastighetsavdelningen

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt