Utbildning inom hälsoinnovation

Profilområde Hälsoinnovation bidrar till att integrera kunskapsområden vid Högskolan i Halmstad. På lärosätet finns flera utbildningar med inriktning mot hälsoinnovation – både som enskilda kurser och som moment i programspecifika utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

Under 2020 genomförs kurser på samtliga nivåer. Dessutom arrangeras Health Innovation Summer School under augusti, i samarbete med Uppsala universitet.

Kurser på avancerad nivå

Kurser på forskarnivå

  • Hälsoinnovation, 7,5 hp (information kommer)
  • Hälsoinnovation – entreprenörskap och nyttiggörande
Ung kvinna sitter och skriver i ett block vid bord i ett bibliotek. Foto.

uppdaterad

2020-01-22

Kontakt

Dela