Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Servicecenter

Servicecenter möter och erbjuder service till både studenter, anställda och besökare.

Studenter i Servicecenter

Om du har frågor om Högskolan i Halmstad, vårt utbildningsutbud eller hur du tar dig till olika lokaler kan du vända dig till oss. Vi kan även hjälpa dig vid frågor om intyg, antagning, examen, studievägledning, högskoleprov med mera.

Hos Servicecenter kan du som student även:

  • Lämna in skrivna hemtentor och hemuppgifter
  • Hämta rättade salstentor, hemtentor och hemuppgifter
  • Skapa och hämta studentkonto
  • Bli fotograferad och få passerkort utskrivet
  • Få broschyrer och annat informationsmaterial
  • Köpa Högskolans profilprodukter
  • Anmäla ett inträffat olycksfall eller tillbud

Kom och prata med oss i glasgången i hus B eller kontakta oss via e-post: servicecenter@hh.se

Sidan uppdaterad 2018-06-21