Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-03-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolepedagogisk forskning

Pedagogisk utveckling med syftet att optimera studenters lärande vid vår högskola ska göras med en stark förankring i forskning om lärande och undervisning i högskolemiljön. Enbart beprövad erfarenhet är otillräckligt.

Det finns ett samarbete mellan CLU och SLSR:s projekt Studier om lärande och utbildningsrelationer (SOLUR). Viss kontakt har också tagits med Lärarutbildningens forskningsprojekt Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).
Forskningskompetensen i CLU-gruppen består i nuläget av två disputerade medlemmar, där en av dem har en didaktisk inriktning.

CLU ska utgöra en samlande enhet för högskolepedagogisk forskning. I denna funktion ska CLU bistå forskningsmiljöerna med att erbjuda arenor för kommunikation mellan miljöerna och de som är intresserade av att ta del av problemområden och forskningsresultat. Dessutom ska CLU inspirera och uppmuntra forskningsmiljöerna att bedriva fortsatt forskning med högskolepedagogisk inriktning.

Läs gärna den svenska vetenskaplig e-tidskriften högre utbildning.länk till annan webbplats


Länkar till högskolepedagogisk forskning

Forskning och utveckling inom det högskolepedagogiska fältet är omfattande, både nationellt och internationellt. Den satsning, som i Sverige har kallats Den öppna Högskolan, har medverkat till att eftergymnasial utbildning utvecklats till att bli en del av normaliteten. Nya grupper av studenter kräver genomtänkta och delvis nya former av undervisning. Kunskapen om lärandet, och hur man som lärare medverkar i andras lärande, har visat att traditionell undervisning har stor utvecklingspotential.


Sidan uppdaterad 2014-03-04