Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2013-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Förvaltningschef Inger M Johansson

Den centrala förvaltningens uppgifter och organisation är inriktad på att stödja Högskolans utbildning, forskning och samverkan. Utgångspunkten för förvaltningens arbete är att ge service, förenkla och presentera lösningar samtidigt som myndighetsaspekten beaktas.

– Mitt ansvar som förvaltningschef är att förvalta myndigheten – som en högskola är – och se till att vi uppfyller de krav och förordningar som finns. Men en lika viktig uppgift är att utveckla och se till att administrativa rutiner och arbetssätt hela tiden förbättras och anpassas för att vara ett bra stöd för verksamheten och personalen i det dagliga arbetet.

Högskolans kvalitetssystem och kvalitetsarbete är viktiga förutsättningar för att den utbildning, forskning och samverkan som bedrivs håller hög kvalitet.

– Högskolan i Halmstad kommer väl ut i utvärderingar och granskningar som görs av nationella aktörer. Jag vill vara med och bidra till att det fortsätter i samma anda framöver. Den stora utmaningen nu handlar om att skapa förutsättningar för att erhålla rättigheter att examinera på forskarnivå. Organisatoriskt krävs det väldigt mycket mer av oss jämfört med i dag, för att bygga upp en fakultetsorganisation. Min uppgift i detta är framför allt att se till att vi har den administrativa kompetens som är nödvändig.

Kort om förvaltningschefen

Inger M Johansson är förvaltningschef vid Högskolan i Halmstad sedan den 1 maj 2009. Hon är född 1950 i Växjö och uppvuxen där. Hon har arbetat i högskolevärlden i drygt 20 år och Högskolan i Halmstad är hennes tredje lärosäte. Därutöver har Inger M Johansson erfarenhet från Växjö universitet i rollen som biträdande koordinator i arbetet med att fusionera Högskolan i Kalmar och Växjö universitet till ett nytt universitet – Linnéuniversitetet.

Karriär i korthet
Högskolan i Kalmar, 2008–09, förvaltningschef och administrativt ansvarig för fusionen mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet.  
Blekinge tekniska högskola 1998–2008, bland annat enhetschef för Externa relationer och koordinator för den då aktuella fusionen mellan tre lärosäten i sydöstra Sverige.
Blekinge internationella hälsohögskola 1988–98
Forskarstudier påbörjade 1996 (avhandling ej slutförd).
Filosofie magisterexamen i samhälls- och beteendevetenskap 1995
Högskoleexamen i ledarskap och organisation 1994
Vårdlärarexamen 1984.
Verksam tandhygienist 1979

Uppdrag
Styrelseledamot i Elektronikcentrum i Svängsta

Inger M Johansson är förvaltningschef vid Högskolan.
Bild: PATRIK LEONARDSSON
Sidan uppdaterad 2013-11-13