Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Högskolans ledning, styrning och organisation

Högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. Styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. Rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. Prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för forskning. Det finns två vicerektorer, dels en vicerektor med särskilt ansvar för grundutbildningen, dels en vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Verksamhetsstödet leds av högskoledirektören.

Utbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad är organiserad i fyra akademier. Den kollegialt sammansatta forsknings- och utbildningsnämnden ansvarar för och beslutar om frågor som rör forskning, forskarutbildning och grundutbildning. Därtill finns ett antal rådgivande organ.

För dig som vill veta mer om Högskolan i Halmstad och vår verksamhet, finns flera vägar till mer information på vår webbplats: utbildning, forskning, samverkan.


Högskolans organisationsschema Forsknings- och utbildningsnämnd Verksamhetsstöd Högskolestyrelse Rektor Prorektor Kvalitetsrådet Forskning vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Forskning vid Akademin för informationsteknologi Vicerektor: utbildning Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för hälsa och välfärd Akademin för informationsteknologi Forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle Högskoledirektör Forskning vid HOV Rådet för hållbar utveckling Rådet för lika villkor Vicerektor: samverkan, innovation och internationalisering
Sidan uppdaterad 2018-01-24